Wesprzyj nas finansowo Wesprzyj nas! Przybij z nami piątkę! Kliknij i poznaj szczegóły

Jak zostać ratownikiem?

Jak zostać ratownikiem w GPR OSP KĘTY.

 1. Kandydat na ratownika musi być człowiekiem otwartym na niesienie pomocy o każdej porze dnia i nocy oraz pory roku osobom jej potrzebującym.
 2. Każdy kandydat powinien złożyć deklarację członkowską OSP oraz CV.
 3. Każdy stażysta staje się członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej – musi przejść badania specjalistyczne, zostaje ubezpieczony oraz musi ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs I stopnia strażaka.
 4. Służba w formacji jaką jest Straż Pożarna jest dobrowolna, kieruje się postanowieniami statutu stowarzyszenia oraz regulaminami służb mundurowych.
 5. Każdemu stażyście dowódca GPR przydziela opiekuna stażu, którym jest czynny ratownik GPR OSP Kęty.
 6. Każdego stażystę obowiązuje 6 miesięczny staż, w czasie którego:
  • co tydzień we wtorki i czwartki uczestniczy w ćwiczeniach psów ratowniczych w terenie otwartym i na gruzowiskach jako pozorant (80% obecności lub wg indywidualnych ustaleń z dowódcą GPR),
  • bierze udział w wewnętrznych szkoleniach GPR,
  • wyjeżdża na organizowane przez grupę manewry doskonalące umiejętności poszukiwawczo-ratownicze.
 7. W trakcie stażu kandydat na ratownika powinien poszerzyć swoją wiedzę w następujących dziedzinach:
  • podstawowa wiedza pożarnicza w zakresie kursu I stopnia strażaka,
  • kynologia ratownicza (znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych; rasy psów wg rozporządzenia wykorzystywane do pracy poszukiwawczej; różnica w pracy psa ratowniczego i psa tropiącego; nagradzanie psa ratowniczego),
  • ratownictwo wysokościowe (znajomość podstawowych węzłów: kluczka, ósemka, motyl, zajęcze uszy, skrajny tatrzański prawidłowo zabezpieczony, ratowniczy; przyrządy do zjazdu posiadane przez GPR, ich obsługa i blokowanie),
  • ratownictwo medyczne (RKO teoria dorośli i dzieci, RKO praktyka dorośli, AED, pozycja bezpieczna, szybkie badanie urazowe, zabezpieczenie ratownika, praktyczne zastosowanie deski ortopedycznej),
  • nawigacja i topografia (obsługa urządzeń GPS: st62, st64, Alpha); topografia i nawigacja w terenie otwartym; jedna dowolna wybrana technika poszukiwań terenowych + STP),
  • historia OSP Kęty, organizacja struktur OSP Kęty z wymienieniem zawsze obecnych członków funkcyjnych.
 8. Po ukończeniu 6 miesięcznego stażu kandydat na ratownika przystępuje do egzaminu wewnętrznego, ustalonego odpowiednio wcześniej z dowódcą GPR, w trakcie którego sprawdza się opanowany zakres materiału i praktyczne umiejętności nabyte w trakcie stażu.
 9. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie stażysta określa się, do której sekcji chce przystąpić:
  • przewodnik psa ratowniczego,
  • ratownik wysokościowy,
  • ratownik medyczny,
  • specjalista nawigacji i topografii.
 10. Po półrocznym stażu, jeśli osoba jest chętna do bycia przewodnikiem psa ratowniczego, za zgodą dowódcy kupuje psa po wcześniejszym przeprowadzeniu testów predyspozycji szczeniąt. Osoba posiadająca psa, po półrocznym stażu bez psa, przystępuje do wewnętrznego egzaminu podstawowego posłuszeństwa oraz testów predyspozycji, które umożliwiają przystąpienie do szkolenia specjalistycznego przygotowującego psa oraz przewodnika do pracy w ratownictwie.

Zobacz nas w akcji:

Statystyki poszukiwań:

Poszukiwania w liczbach:
2017

Poszukiwań: 1

Ostatnie poszukiwania:
Chrzanów – katastrofa budowlana

Chrzanów – katastrofa budowlana

29 września 2017

Współpracujemy:

Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Górskie Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe Czarny Groń Śniat-Med 3 Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Kraków Balice Beskid Media Beskidzka Klinika Weterynaryjna