Wesprzyj nas finansowo Wesprzyj nas! Przybij z nami piątkę! Kliknij i poznaj szczegóły

Jak zostać ratownikiem?

ZASADY NABORU DO GPR OSP KĘTY

Załącznik nr 1 do regulaminu JOT – regulamin wstąpienia do gpr
Załącznik nr 2 do regulaminu JOT – plan szkolenia stażysta

Dokumenty: https://www.ospkety.pl/dokumenty/

 1. Dla kandydatów członków czynnych JOT
  1. Staż obowiązujący stażystę to minimum 75 godzin. Godziny stażu stażysta odnotowuje w dzienniczku / notesie. Każda godzina powinna być potwierdzona podpisem czynnego strażaka ratownika OSP Kęty, w zakresie tematów specjalistycznych, dotyczących działania GPR – przez czynnego strażaka ratownika GPR OSP Kęty. W trakcie stażu stażysta:
   1. co tydzień we wtorki uczestniczy w ćwiczeniach psów ratowniczych w terenie otwartym i na gruzowiskach jako pozorant,
   2. bierze udział w wewnętrznych szkoleniach GPR,
   3. wyjeżdża na organizowane przez grupę manewry doskonalące umiejętności poszukiwawczo-ratownicze,
  2. W trakcie stażu kandydat na ratownika powinien poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia wyszczególnione w załączniku nr 2 do regulaminu JOT, tj. „Plan szkolenia – zagadnienia dla stażystów” oraz szczegółowo w następujących dziedzinach:
   1. kynologia ratownicza (znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych; rasy psów wg rozporządzenia wykorzystywane do pracy poszukiwawczej; różnica w pracy psa ratowniczego i psa tropiącego; nagradzanie psa ratowniczego),
   2. ratownictwo wysokościowe (znajomość podstawowych węzłów: kluczka, ósemka, motyl, zajęcze uszy, skrajny tatrzański prawidłowo zabezpieczony, ratowniczy; przyrządy do zjazdu posiadane przez GPR, ich obsługa i blokowanie),
   3. ratownictwo medyczne (BLS, RKO teoria dorośli i dzieci, RKO praktyka dorośli, AED, pozycja bezpieczna, szybkie badanie urazowe, zabezpieczenie ratownika, praktyczne zastosowanie deski ortopedycznej),
   4. nawigacja i topografia (obsługa urządzeń GPS: st62, st64, Alpha, Montana); topografia i nawigacja w terenie otwartym; jedna dowolna wybrana technika poszukiwań terenowych + STP),
 2. Dla kandydatów z poza JOT
  1. Kandydat na ratownika musi być człowiekiem otwartym na niesienie pomocy o każdej porze dnia i nocy oraz pory roku osobom jej potrzebującym. Służba w formacji jaką jest Straż Pożarna jest dobrowolna, kieruje się postanowieniami statutu stowarzyszenia oraz regulaminami służb mundurowych.
  2. Każdego kandydata obowiązuje „Procedura wstąpienia do OSP Kęty” będąca załącznikiem do regulaminu JOT.
  3. Każdy stażysta staje się członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej – musi przejść badania specjalistyczne, zostaje ubezpieczony oraz musi ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs I stopnia strażaka.
  4. Staż obowiązujący stażystę to minimum 150 godzin. Godziny stażu stażysta odnotowuje w dzienniczku / notesie. Każda godzina powinna być potwierdzona podpisem czynnego strażaka ratownika OSP Kęty, w zakresie tematów specjalistycznych, dotyczących działania GPR – przez czynnego strażaka ratownika GPR OSP Kęty. W trakcie stażu stażysta:
   • co tydzień we wtorki uczestniczy w ćwiczeniach psów ratowniczych w terenie otwartym i na gruzowiskach jako pozorant,
   • bierze udział w wewnętrznych szkoleniach GPR / OSP,
   • wyjeżdża na organizowane przez grupę manewry doskonalące umiejętności poszukiwawczo-ratownicze.
  5. W trakcie stażu kandydat na ratownika powinien poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia wyszczególnione w załączniku nr 2 do regulaminu JOT, tj. „Plan szkolenia – zagadnienia dla stażystów” oraz szczegółowo w następujących dziedzinach:
   • historia OSP Kęty, organizacja struktur OSP Kęty z wymienieniem zawsze obecnych członków funkcyjnych,
   • podstawowa wiedza pożarnicza w zakresie kursu I stopnia strażaka,
   • kynologia ratownicza (znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie = zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych; rasy psów wg rozporządzenia wykorzystywane do pracy poszukiwawczej; różnica w pracy psa ratowniczego i psa tropiącego; nagradzanie psa ratowniczego),
   • ratownictwo wysokościowe (znajomość podstawowych węzłów: kluczka, ósemka, motyl, zajęcze uszy, skrajny tatrzański prawidłowo zabezpieczony, ratowniczy; przyrządy do zjazdu posiadane przez GPR, ich obsługa i blokowanie),
   • ratownictwo medyczne (BLS, RKO teoria dorośli i dzieci, RKO praktyka dorośli, AED, pozycja bezpieczna, szybkie badanie urazowe, zabezpieczenie ratownika, praktyczne zastosowanie deski ortopedycznej),
   • nawigacja i topografia (obsługa urządzeń GPS: st62, st64, Alpha, Montana); topografia i nawigacja w terenie otwartym; jedna dowolna wybrana technika poszukiwań terenowych + STP).
 3. Po ukończeniu stażu kandydat na ratownika przystępuje do egzaminu wewnętrznego. Egzamin może być podzielony na etapy. Terminy zaliczeń ustala się odpowiednio wcześniej z dowódcą GPR. W trakcie egzaminu sprawdza się opanowany zakres materiału i praktyczne umiejętności nabyte w trakcie stażu
 4. Po pozytywnie zaliczonym egzaminie stażysta określa się, do której sekcji chce przystąpić:
  1. przewodnik psa ratowniczego,
  2. ratownik wysokościowy,
  3. ratownik medyczny,
  4. specjalista nawigacji i topografii.
 5. Po półrocznym stażu, jeśli osoba jest chętna do bycia przewodnikiem psa ratowniczego, za zgodą dowódcy kupuje psa po wcześniejszym przeprowadzeniu testów predyspozycji szczeniąt. Osoba posiadająca psa, po półrocznym stażu bez psa, przystępuje do wewnętrznego egzaminu podstawowego posłuszeństwa oraz testów predyspozycji, które umożliwiają przystąpienie do szkolenia specjalistycznego przygotowującego psa oraz przewodnika do pracy w ratownictwie.
 6. Dowódca GPR OSP KĘTY w szczególnych przypadkach może odstąpić od w/w zasad.

 

PLAN SZKOLENIA – ZAGADNIENIA – STAŻYSTA
1. Historia i organizacja OSP Kęty
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy
3. Umundurowanie
4. Pojazdy ratownicze
5. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
6. Drabiny ratownicze
7. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany
8. Proces spalania – pożar
9. Zadania strażaków w zastępie
10. Podstawy organizacji akcji ratowniczych
11. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych
12. Gaszenie pożarów – środki gaśnicze
13. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia
14. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń
15. Łączność i alarmowanie
16. Ratownictwo KPP
17. Ratownictwo wysokościowe
18. Teoria poszukiwań
19. Taktyki i zasoby poszukiwawcze \czynnik biologiczny, elektronika, STP, Liść\
20. Nawigacja w ratownictwie

Zobacz nas w akcji:

Statystyki poszukiwań:

Poszukiwania w liczbach:
2017

Poszukiwań: 1

Ostatnie poszukiwania:
19.08.2019 r. – szczęśliwy finał poszukiwań 6-latka.

19.08.2019 r. – szczęśliwy finał poszukiwań 6-latka.

19 sierpnia 2019

Współpracujemy:

Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Górskie Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe Czarny Groń Śniat-Med 3 Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Kraków Balice Beskid Media Beskidzka Klinika Weterynaryjna