Wesprzyj nas finansowo Wesprzyj nas! Przybij z nami piątkę! Kliknij i poznaj szczegóły

V ekspercka konferencja Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

brod@
wtorek, 01 Grudzień 2015 19:16
V ekspercka konferencja Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Można być politykiem,
można być urzędnikiem państwowym,
można być funkcjonariuszem policji,
można być strażakiem – żeby odnaleźć człowieka „w lesie” trzeba być ratownikiem…

Raport z projektu „Monitoring działań Policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie”

tekst źródłowy ze strony itaka.org.pl:

26 listopada 2015 Fundacja ITAKA zorganizowała kolejną konferencję ekspercką pod hasłem „Poszukiwania osób zaginionych”. Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz Komenda Główna Policji.

Tegoroczna edycja dotyczyła niezwykle istotnego problemu, jakim jest poszukiwanie osób zaginionych w terenie otwartym. Zebrało się liczne grono osób związanych z tym zagadnieniem, ekspertów i praktyków, obecni byli przedstawiciele m.in.  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, GOPR-u, grup poszukiwawczo-ratowniczych oraz organizacji pozarządowych.  W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, przywitał gości Marek Łukaszuk, Dyrektor Zespołu Prawa Karnego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Zaginięcie to sytuacja kryzysowa, w której często zagrożone jest ludzkie życie. Aby szanse na znalezienie osoby żywej były największe, działania poszukiwawcze należy podjąć natychmiast. Jest to istotne zwłaszcza w przypadkach zaginięć na otwartym terenie, które dotyczą dzieci, osób starszych, chorych lub w kryzysie samobójczym, gdyż one są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo (wychłodzenie, urazy, próby samobójcze). W tym kontekście niezwykle ważna wydaje się dobra i efektywna współpraca w poszukiwaniach pomiędzy poszczególnymi jednostkami zarówno państwowymi, jak i tymi, które działają ochotniczo.” Podkreślała Dyrektor Fundacji ITAKA Sylwia Kaczan.

Podczas pierwszej części konferencji zostały przestawione badania dotyczące potrzeb i zasobów jednostek biorących udział w poszukiwaniach terenowych. Badanie zostało przeprowadzone wśród organizacji poszukiwawczo- ratowniczych, grup GOPR-u oraz wśród funkcjonariuszy Policji. Jego wyniki omówiła Sylwia Kaczan, Dyrektor Fundacji ITAKA. Trudności zauważone i wskazane przez te podmioty wg przeprowadzonych badań są podobne: potrzeba wspólnych szkoleń, potrzeba stworzenia kryterium i zasad określających, jakie organizacje mogą nazywać się grupą poszukiwawczo-ratowniczą oraz zapotrzebowanie na powstawanie nowych organizacji poszukiwawczo-ratowniczych zwłaszcza w północno-wschodnich rejonach Polski. Niezwykle budującymi danymi są wskaźniki od ochotniczych grup, które wyraźnie pokazują, iż liczba odnalezionych żywych osób wzrasta. Badania zostały przedstawione w ramach programu, który od września 2014 prowadzi Fundacja ITAKA wraz z partnerem Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP Kęty, której przedstawiciel Marcin Bieniek, omówił zmiany zaobserwowane w czasie trwania projektu. Prezentacja była niezwykle interesująca i wzbudziła wiele emocji. Pozwoliła na dokładniejsze przyjrzenie się efektom zrealizowanego projektu i wywołała ożywioną dyskusję na temat współpracy Policji z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi.

Podczas drugiej części konferencji Starszy Instruktor Ratownictwa Górskiego GOPR Rafał Chrustek przedstawił „anatomię” akcji poszukiwawczej. Słuchacze mogli dowiedzieć się, jak wygląda poprawnie przeprowadzona akcja poszukiwawcza, jakie w praktyce występują zagrożenia i co robić, żeby ich uniknąć. Następnie Tomasz Michalik, mł.asp. z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zaprezentował temat „Organizacja grup poszukiwawczych na terenie województwa śląskiego”, pokazując schemat działania i współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami poszukiwawczymi na terenie województwa śląskiego.

Ostatnim punktem konferencji była prezentacja Komendy Głównej Policji, która w przybliżyła gościom, czym jest i jak działa Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych przy Komendzie Głównej Policji. Prezentację rozpoczął krótki film, który pokazał, jak ogromnym przedsięwzięciem są poszukiwania w terenie, ile osób angażują, i jak wiele zasobów jest potrzebnych do sprawnych działań w tym zakresie. Następnie Policjanci Konrad Gajda i Piotr Cabański opowiedzieli o zakresie działań prowadzonym przez CPOZ.

Podczas konferencji Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA podpisała w imieniu Fundacji porozumienie o współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR), reprezentowanym przez Prezesa GOPR, Jana Łuszczewskiego i Naczelnika GOPR, Jacka Dębickiego. Swoją reprezentację podczas konferencji miały także wszystkie pozostałe grupy GOPR. Było nam niezmiernie miło gościć również, tak liczną reprezentację ratowników ochotników, którzy przyjechali na konferencję z całej Polski.

Zobacz nas w akcji:

Statystyki poszukiwań:

Poszukiwania w liczbach:
2017

Poszukiwań: 1

Ostatnie poszukiwania:
2021.05.13 – poszukiwania Barwałd Górny

2021.05.13 – poszukiwania Barwałd Górny

14 maja 2021

Współpracujemy:

Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Górskie Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe Czarny Groń Beskid Media Beskidzka Klinika Weterynaryjna Małopolska Urząd Gminy Kęty Powiat Oświęcimski Galicjanka Wadowice